добијте дизајнирање на вашата веб страница по слободен избор и креирање на мејл адреса со домен 

бидете онлајн веднаш!!!

Регистрирајте бесплатна сметка на registrar.mk и отворете тикет или испратете мејл, за да ги добиете домен додатоците gSite+gMail

Три чекори: Домен име Регистрирање | Веб страница Дизајнирање  | Мејл адреса со домен Креирање

Изградете повеќе од веб страница

Поставете го вашиот бизнис онлајн и промовирајте го и добијте дизајнирана веб страница која ќе расте со вас.

Што добивате со Registrar.MK gSite? 


Истотака, за комплетно поставување на вашиот бизнис онлајн, ќе биде креирано Google Business Profile, Google Indexing, Google Analytics

Google Business Profile- поголема присутност на вашиот бизнис онлајн и повеќе забележан од клиенти кои го гледаат вашиот бизнис. Google Indexing- Информирање на Google дека вашата веб страница постои.Google Analytics – Следете ги посетителите на вашата страница, како ве нашле, од кој град се ...

Ова е комплетно решение за поставување на вашиот бизнис онлајн по цена која е само мал дел од традиционален хостинг и дизајн

Зошто да користите Registrar.MK gSite за вашата бизнис веб страница?

Темплејти дизајнирани со Registrar.MK gSite

Цена Registrar.MK gSite

Дизајнирање и Публицирање на веб страница

119 мкд месечно [вклучена поддршка 3 часа годишно]

Регистрирајте бесплатна сметка на registrar.mk и отворете тикет или испратете мејл, за да ги добиете домен додатоците gSite+gMail

Три чекори: Домен име Регистрирање | Веб страница Дизајнирање  | Мејл адреса со домен Креирање

Добијте повеќе од мејл

Добијте моќна gMail сметка со сопствена домен мејл адреса која ќе ви помогне вашата мејл адреса да се истакне. Дозволете вашите клиенти да ги препознаат вашите мејлови и да добијат доверба во вашиот бренд.

Што добивате со Registrar.MK gMail?

 

Ова е комплетно решение за вашиот бизнис да користи мејл адреса со сопствено домен име. Толку моќно што и поголеми компании го користат gMail со соптвена домен мејл адреса за комуникација во бизнисот.

Зошто да користите Registrar.MK gMail?

Цена Registrar.MK gMail

Креирање на една или повеќе мејл адреси со вашето домен име

59 мкд месечно [вклучена поддршка 3 часа годишно]

Регистрирајте бесплатна сметка на registrar.mk и отворете тикет или испратете мејл, за да ги добиете домен додатоците gSite+gMail

Три чекори: Домен име Регистрирање | Веб страница Дизајнирање  | Мејл адреса со домен Креирање